Odmłodzić skórę

Kolagen morski - spłyca zmarszczki i ujędrnia skórę

Możemy znaleźć całą masę badań naukowych, które wykazują wpływ kolagenu na nawilżenie skóry. Najbardziej wiarygodne są te, które zostały wykonane za pomocą korneometru. Jest to urządzenie, które określa zawartość wody w naskórku za pomocą pojemności elektrycznej. Jest bardzo sprawne ponieważ potrafi określi nawilżenie skóry nawet na głębokości 20 μm. W badaniu wzięło udział 10 osób, którym na początku zbadano poziom nawilżenie skóry. Następnie każda z tych osób zażywała kolagen przez 3 miesiące, po tym czasie badanie nawilżenia zostało wykonane ponownie. Przez ten czas zaobserwowano lepsze nawilżenie skóry i to aż trzykrotnie!

Badanie koncernu Collactive.

Celem przeprowadzenia badań było potwierdzenie lub obalenie przeciwstarzeniowego wpływu kolagenu typu Collactive™. Wykonane badanie było najwyższego stopnia, czyli randomizowane typu single-blind, udział w nim wzięły 44 kobiety w zakresie wieku 40-55 lat, każda z nich miała zmarszczki typu "kurze łapki". Przez okres wykonywania badania pacjentki nie stosowała żadnego innego produktu przeciwzmarszczkowego poza kolagenem. Uczestniczki badania zostały podzielone na dwie, równego grupy po 22 osoby każda. Pierwsza grupa przyjmowała placebo (maltodextrin), natomiast druga grupa przyjmowała kolagen Collactive™ (Copalis, Francja).

Czas badania wyniósł 84 dni, przez ten okres każda z kobiet przyjmowała pięć kapsułek kolagenu dziennie (2 rano i 3 wieczorem). Z dokumentacji badania wynika, iż 5 kapsułek kolagenu dziennie równała się 2 g. Collactive™. Pomiary nawilżenia skóry oraz głębokości zmarszczek wykonano w 1 dni przed zastosowaniem kolagenu, następnie dnia 28 i 84. Sprzęt, którym wykonywano pomiary to Skin Imaga Analyser® oraz kwestionariusz, gdzie użytkowniczki zapisywały swoje własne odczucia, spostrzeżenia oraz odpowiadały na 25 punktów ankietowych. Wszystkie zebrane wyniki były badane statystycznie za pomocą metod t-Studenta oraz testu Wilcoxona, testy wykonano programem SAS.

Kolagen odmładza skórę? - Rezultaty badań.

Badanie ukończyło 41 kobiet, dwadzieścia jeden z grupy Collactive™ oraz dwadzieścia z grupy placebo. Ogólnie trzy kobiety zostały wykluczone z badań z powodu nietolerancji trawiennej. W grupie placebo zaobserwowano znaczne pogłębienie się zmarszczek. Po 28 dniach zmarszczki pogłębiły się o p<0.05, natomiast po 84 dniach p<0.1 w porównaniu do pierwszego dnia badań. Natomiast w grupie, która stosowała Collactive™ szybkość pogłębiania się zmarszczek znacznie zwolniła. Po 84 dniach zaobserwowano pogłębienie się zmarszczek o p<0,05, czyli zmarszczki był aż o połowę płytsze! 

Aby kupić kolagen morski kliknij tutaj.