Ograniczyć ból menstruacyjny

KOZIERADKA - OGRANICZA BÓL MENSTRUACYJNY

Journal of Reproduction & Infertility opublikował badanie przeprowadzone przez Sima Younesy, Sedigheh Amiraliakbari, Somayeh Esmaeili, Hamid Alayimajd oraz Soheila Nouraei. W badaniu tym wzięło udział 101 kobiet. Pacjentki zostały podzielone na dwie grupy, 51 kobiet przyjmowało kozieradkę, natomiast 50 stosowało placebo. W badaniu podawano ekstrakt z kozieradki o dawce 900 mg. Celem badania było sprawdzenie wpływu kozieradki na ból menstruacyjny. W badaniu tym podawano ekstrakt tylko w pierwszych 3 dniach miesiączki. W wynikach możemy znaleźć informację, iż pacjentki deklarowały znacznie mniejsze odczucie bólu, a także rzadziej pojawiały się takie objawy jak: zmęczenie, ból głowy, nudności, wymioty oraz brak energii. Oryginalną dokumentację z tego badania znajdziesz na kliknij tutaj.

Aby kupić kozieradkę kliknij tutaj.