Poprawić odporność

BETA-GLUKAN NA SILNĄ ODPORNOŚĆ

Jedno z nowszych badań naukowych nad wpływem beta-glukanu zostało przeprowadzone na 162 osobach, które miały problemy z odpornością. Grupa ta składała się z 50 mężczyzn oraz 112 kobiet. Każda badana osoba przyjmowała dziennie 900 mg beta-glukanu. Czas trwania badania wyniósł 16 tygodni. Po tym czasie przebadano każdą osobę w celu oceny sprawności układu odpornościowego, a także zliczono ilość zachorowań w okresie przyjmowania beta-glukanu. Wyniki były bardzo korzystne, zaobserwowano o 25% mniejszą zachorowalność na infekcje, a także w przypadku zachowania pacjent znacznie szybciej dochodził do zdrowia. Wyniki te były zgodne z badaniami przeprowadzonymi w 2012 roku przez Graubaum H-J, Busch R, Stier H, Gruenwald J.

Beta-glukan, którego sam stosuję kupisz w kliknij tutaj.