Poprawić pamięć

Brahmi - najlepsza metoda na poprawienie pamięci

Jedno z największych badań na temat ziół Brahmi miało miejsce na Uniwersytecie Khon Kaen w 2002 roku. Zostało ono wykonane przez grupę naukowców z dziedziny medycyny oraz psychiatrii. Głównym celem tego badania było poznanie wpływu ziół na aktywność mózgu oraz zdolności zapamiętywania. Za sposób pomiaru efektów wyznaczono metody cholinergiczne, monoaminergiczne, a także badano procesy poznawcze oraz zdolność do zapamiętywania ciągu informacji.

Badanie zostało wykonane na sześćdziesięciu pacjentach ze średnią wieku wynoszącą 62 lata (37 kobiet, 23 mężczyzn). Każdemu pacjentowi podawano ekstrakt z ziół Brahmi w dawce 200 lub 600 mg przez 12 tygodni. Po tym czasie wykonano pierwsze badania, a wyniki skonfrontowano z pacjentami, którzy nie przyjmowali nic. Na początku zbadano funkcje systemu cholinergicznego i monoaminergicznego za pomocą metody o nazwie AChE i MAO. Następnie pacjentów poddano testom zapamiętywanie numerów, szybkości odpowiedzi na pytania oraz zdolności poznawczych za pomocą zdjęć. Pacjenci, którzy codziennie przyjmowali zioła Brahmi przez 12 tygodni wykazywali się lepszą sprawnością mózgu w każdym z wcześniej wspomnianych testów średnio o 23%! 

Aby kupić zioła Brahmi kliknij tutaj.